Hanke
Utvecklingsprojekt - 136118

Verkko liikuttaa: Materiaalia lasten ja nuorten ohjaamiseen ja liikkumiseen Etelä-Karjalassa

Imatran Urheilijat ry

30.09.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten liikkumista Etelä-Karjalan taajamissa ja haja-asutusalueilla kestävästi ja myös poikkeusoloissa luomalla verkkopohjainen oppimateriaalipaketti. Hankkeessa myös vahvistetaan Kärki-LEADER-alueen kolmannen sektorin tuottamia hyvinvointipalveluja kehittämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja synergiaetuja hyödyntäen. Synergiahyötyjä vahvistetaan myös järjestämällä hankkeen aktiviteetteihin liittyviä alueellisia ja kansallisia tapahtumia. Hanketoiminta vahvistaa toiminta-alueen asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä lisää alueen tunnettuutta ja vahvistaa aluetaloutta. Hankkeen toimenpiteenä on kaikille avoimen, verkkopohjaisen oppimateriaalipaketin luominen, jossa erityisesti yleisurheilutekniikoita opetetaan systemaattisesti ikäluokittain. Materiaalia voidaan soveltaa sekä ohjauksen tukena että omatoimisessa harjoittelussa. Hanke ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä, koska siinä tuotetaan videomateriaalia nuorille tuttuun verkkoympäristöön. Materiaalia saa kokeilla ja käyttää vapaasti ilman maksua ja sitoutumisvaatimuksialajiharjoitteluun perehdyttäessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään toiminta-alusta, jossa hyödynnetään tuotettua materiaalia sekä järjestetään ryhmätapahtumia liikuntaan tutustumiseksi. Hankkeessa tuotettua materiaali esitellään yhteistyössä paikallisten kuntien ja liikunta-alan järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä hankkeessa järjestettävissä liikuntatapahtumissa. Kohderyhmien tehokkaimman saavutettavuuden varmistamiseksi hankkeen esittelytilaisuudet yhdistetään muihin tapahtumiin, kuten koulujen ja kuntien liikuntapäiviin sekä Etelä-Karjalan urheilu- ja liikunta ry:n (Eklu) tapahtumiin, esimerkiksi liikuntaleireille ja Palvelu-polkuhankkeen yhteyteen. Materiaaleja hyödynnetään myös hankkeen vastuuorganisaation sekä muiden urheiluseurojen tapahtumissa. Yhteistyökumppaneina toimivat Eklu sekä alueen kunnat ja liikunta- ja urheiluseurat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

136118

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

nya tjänster
samhörighet
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt