Projekt
Utvecklingsprojekt - 136118

Verkko liikuttaa: Materiaalia lasten ja nuorten ohjaamiseen ja liikkumiseen Etelä-Karjalassa

Imatran Urheilijat ry

30.09.2020 - 12.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten liikkumista Etelä-Karjalan taajamissa ja haja-asutusalueilla kestävästi ja myös poikkeusoloissa luomalla verkkopohjainen oppimateriaalipaketti. Hankkeessa myös vahvistetaan Kärki-LEADER-alueen kolmannen sektorin tuottamia hyvinvointipalveluja kehittämällä toimijoiden välistä yhteistyötä ja yhteistyöverkostoja synergiaetuja hyödyntäen. Synergiahyötyjä vahvistetaan myös järjestämällä hankkeen aktiviteetteihin liittyviä alueellisia ja kansallisia tapahtumia. Hanketoiminta vahvistaa toiminta-alueen asukkaiden ja toimijoiden paikallisidentiteettiä sekä lisää alueen tunnettuutta ja vahvistaa aluetaloutta. Hankkeen toimenpiteenä on kaikille avoimen, verkkopohjaisen oppimateriaalipaketin luominen, jossa erityisesti yleisurheilutekniikoita opetetaan systemaattisesti ikäluokittain. Materiaalia voidaan soveltaa sekä ohjauksen tukena että omatoimisessa harjoittelussa. Hanke ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä, koska siinä tuotetaan videomateriaalia nuorille tuttuun verkkoympäristöön. Materiaalia saa kokeilla ja käyttää vapaasti ilman maksua ja sitoutumisvaatimuksialajiharjoitteluun perehdyttäessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään toiminta-alusta, jossa hyödynnetään tuotettua materiaalia sekä järjestetään ryhmätapahtumia liikuntaan tutustumiseksi. Hankkeessa tuotettua materiaali esitellään yhteistyössä paikallisten kuntien ja liikunta-alan järjestöjen ja yhdistysten kanssa sekä hankkeessa järjestettävissä liikuntatapahtumissa. Kohderyhmien tehokkaimman saavutettavuuden varmistamiseksi hankkeen esittelytilaisuudet yhdistetään muihin tapahtumiin, kuten koulujen ja kuntien liikuntapäiviin sekä Etelä-Karjalan urheilu- ja liikunta ry:n (Eklu) tapahtumiin, esimerkiksi liikuntaleireille ja Palvelu-polkuhankkeen yhteyteen. Materiaaleja hyödynnetään myös hankkeen vastuuorganisaation sekä muiden urheiluseurojen tapahtumissa. Yhteistyökumppaneina toimivat Eklu sekä alueen kunnat ja liikunta- ja urheiluseurat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

136118

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

12.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner