Projekt
Utvecklingsprojekt - 260318

Verkkosivujen kehityshanke

Fiskars-Kyläseura - Fiskars-Byförening r.y.

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Fiskars Kyläseura ry edistää ja ylläpitää useita toimintoja kyläläisille. Hankkeen tavoitteena on tehdä kyläseuran toimintojen ja palveluiden löytämisestä, varaamisesta ja ostamisesta helpompaa ja sujuvampaa. Hanke toteutetaan yhdessä kyläseuran toiminnanjohtajan ja verkkokauppa- ja varausjärjestelmän kehittäjän kanssa. Toteutukseen osallistuvat myös järjestelmän testausvaiheessa kyläseuran hallituksen jäsenet sekä kyläseuran alla toimivien jaostojen vastuuhenkilöt. Hankkeen kohderyhmänä on kyläseuran palveluja käyttävät kylän asukkaat, ja he hyötyvät ensisijaisesti palvelujen saatavuuden parantumisesta. Lisäksi kyläseuran ulkopuoliset asiakkaat, kuten torimyyjät ja Kieloniemen saunan varanneet asiakkaat hyötyvät hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on varausjärjestelmän myötä selkeyttää kyläseuran ja sen jaostojen toimintaa ja saatavuutta ja se antaa käyttäjälle luotettavan kuvan kyläseuran toiminnasta ja sen tarjoamista palveluista ja parantaa käyttäjäkokemusta. Välillisesti hankkeen tavoitteena on vapauttaa kyläseuran resursseja esimerkiksi palveluiden kehittämiseen, kun usein toistuvista hallinnollisista toiminnoista säästyy aikaa kehitystyöhön. Hanke aloitetaan 2024 keväällä ja sen on tarkoitus valmistua syksyn 2024 aikana.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

260318

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Stadnära landsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner