Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 258216

Verkon- ja rysäköysien vetokoneen hankinta

Kettunen Markku Veli Antero

14.08.2023 - 13.08.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa hankitaan verkon- ja rysäköysienvetokone helpottamaan kalastuksen fyysistä rasitusta ja lisäämään kalastusaluksen turvallisuutta. Vetokoneelle rakennetaan telineet kahteen kalastusalukseen, jotta konetta voidaan käyttää molemmissa veneissä tarpeen mukaan. Lisäksi vetokoneelle rakennetaan teline myös mönkijään talvikalastusta varten.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

258216

Startdatum

14.08.2023

Slutdatum

13.08.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner