Projekt
Utvecklingsprojekt - 47579

Verkon kautta kauppaa

Kuhmoisten Yrittäjät ry

08.06.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

VERKON KAUTTA KAUPPAA on kymmenen kuhmoislaisen mikroyrityksen muodostama yritysryhmän koulutushanke, jonka tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään sähköisen markkinoinnin ja myynnin taitojaan. Tavoitteen saavuttamiseksi yrityksille hankitaan teemaan liittyvää koulutusta ostopalveluna. Digitalisaatio on keskeinen osa nykyaikaista liiketoimintaa. Yritysten on kokoon katsomatta kyettävä esittelemään tarjontaansa kuluttajille, sillä ihmiset etsivät tietoa pääasiassa tänä päivänä verkosta. Myös merkittävä osa kaupankäynnistä tapahtuu verkossa tehokkaiden tavarantoimitustapojen siivittämänä.Yritys, joka pidättäytyy viestimästä toiminnastaan verkossa, on suuressa vaarassa syrjäytyä markkinoilta. Teema on näihin syihin viitaten elintärkeä yritysten menestysmahdollisuuksien ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hankkeeseen osallistuvien yritysten lähtökohtaiset taidot teemaan liittyen ovat hyvin eritasoiset. Mukana on yrityksiä, jotka hyödyntävät jo toiminnassaan sähköistä viestintää, mutta myös niitä, joilla toiminta on vielä vaatimattomalla tasolla. Myös yritysten ajalliset toimintajänteet poikkeavat toisistaan, sillä mukana on uusia yrityksiä, mutta myös vuosikymmeniä liikentoimintaa harjoittaneita. Tämän vuoksi koulutus pyritään järjestämään siten, että se ottaa huomioon yritysten yksilölliset tarpeet ja auttaa osallistujia kehittämään toimintaansa oikeaan suuntaan. Kullekin yritykselle osoitetaan selkeät kehittämiskohteet, joihin keskittyminen parantaa toiminnan laatua. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon kunkin lähtötilanne ja resurssit, joiden pohjalta luodaan realistinen kehityssuunnitelma, jota yrityksen on helppo alkaa toteuttamaan. Koulutus alkaa syksyllä 2017 ja rytmittyy yritysten muihin aikatauluihin joustavasti. Koulutus sisältää sekä yksilö- että ryhmämuotoista sparrausta, jossa pyritään keskittymään mahdollisimman tehokkaasti osallistujien ilmaisemiin tarpeisiin kouluttajan ammatillista otetta hyödyntäen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

47579

Startdatum

08.06.2017

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner