Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 231871

Verkonvetokone

Perämeren Kala Ky

27.02.2023 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tässä hankkeessa hankitaan verkonvetokone jään päältä tapahtuvan kalastuksen tehostamiseen. Hanke lisää saaliin arvoa ja tehostaa työergonomiaa ja -turvallisuutta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

231871

Startdatum

27.02.2023

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner