Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 274301

Verkonvetokone veneeseen

Tmi Benjamin Tillqvist

03.01.2024 - 29.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Verkonvetokone veneeseen, edistämään verkkokalastusta

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

274301

Startdatum

03.01.2024

Slutdatum

29.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner