Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 200685

Verkonvetolaite,verkkopaljut, kala-/jäälaatikot, lämpöväliasu, PLB-lähetin

Pohjois-Kallaveden Kala Oy

06.04.2022 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kalastuksen tehostaminen koneellisesti, saaliin arvon ja laadun kasvattaminen toimintaa ja ergonomiaa sekä turvallisuutta tehostamalla.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

200685

Startdatum

06.04.2022

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner