Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 234145

Verkonvetolaitteen hankkiminen talvikalastukseen

laten kala oy

22.03.2023 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

hankkeessa hankitaan talvikalastusta varten verkonvetolaite tarvikkeineen. vetolaite asennetaan kiinteästi moottorikelkkaan, ja sillä vedetään verkko kokuavantoon. kokemisen jälkeen moottorikelkka ajetaan verkkojatan toiseen päähän, ja koettu verkko vedetään vetolaitteella takaisin pyyntiin. hankkeen tavoitteena on parantaa työoloja ja lisätä työturvallisuutta ja jaksamista.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

234145

Startdatum

22.03.2023

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner