Projekt
Utvecklingsprojekt - 28585

Vesakon hyödynnettävyys arvokkaiden uuteaineiden lähteenä (PAJU)

Oulun Yliopisto

01.10.2016 - 15.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on selvittää vesakkojen hyödyntämismahdollisuuksia arvokkaiden kemiallisten yhdisteiden raaka-aineena. Vesakko on huonoa energiapuuainesta, koska kuivumiselta suojaavaa kuorta on paljon. Kemikaalien raaka-aineeksi se voi kuitenkin sopia hyvin, sillä uuteaineiden määrä puun kuoressa ja lehdissä on korkea, usein moninkertainen puuainekseen verrattuna. Vesakon hyödyntäminen uuteaineiden lähteenä voi olla kannattavaa, jos jalostusketju saadaan kehitettyä. Vesakon raivauksesta on hyötyä metsäautoteiden käytettävyyden lisäksi myös maisemoinnin kannalta: kasvustoa poistamalla saadaan virkistys- ja matkailualueet, sekä maalaismaisemat edustavampaan kuntoon. Hankkeessa selvitetään vesakkojen keruumenetelmiä jatkoprosessoinnin näkökulmasta, kartoitetaan erilaisia esikäsittelymenetelmiä näytteen murskaamiseen, sekä tutkitaan erilaisia vesakkomateriaaleja aktiiviaineiden raaka-aineena. Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Mittaustekniikan yksikkö ja asiantuntijana toimii Suomen Metsäkeskus. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Tukea haetaan Oulujärvi Leaderin kautta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

28585

Startdatum

01.10.2016

Slutdatum

15.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner