Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 194569

Vesikaton uusiminen

Kajaanin Seudun Invalidit ry

01.05.2022 - 11.01.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa uusitaan Kajaanin Seudun Invalidit ry:n omistaman Invala- tilalla sijaitsevan päärakennuksen vesikatto kokonaan ja sisäkatto tarvittavilta osiltaan. Hankkeella parannetaan olemassa olevan rakennuksen energiatehokkuutta, jatketaan rakennuksen elinkaarta ja tarjotaan käyttäjille miellyttävämpi kohde sekä ympäristö.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

194569

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

11.01.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner