Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 199956

Vesilahden Ylämäen Ms:n monitoimitila

Vesilahden Ylämäen Metsästysseura r.y.

15.05.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Pirkanmaalla Vesilahden kunnan Riuttonkulman kylässä sijaitsevan Ylämäen metsästysseuran omistuksessa olevan kiinteistön ( 922-403-2-46) kehittäminen. Kiinteistön kokonaispinta-ala on 1,31ha. Kohteen käyntiosoite on Pöllövuorentie 48 37420 Vesilahti. Kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, jolla parannetaan kiinteistön palveltavuutta riistankäsittelyssä luoden elintarviketilan vaatimusten mukaiset tilat sekä mahdollistetaan eri toimijoille tilan ympärivuotinen käyttö. Hankkeella edesautetaan mm. kunnan matkailua mahdollistamalla paremmin metsästysseuran ulkomaalaisten ja kotimaisten vieraiden kanssa tehtävää yhteistyötä, esim. käyttämällä tilaa majoituspaikkana. Rakennettava tila toimii myös koulutuspaikkana. Hankkeella parannetaan myös toiminnan ekologisuutta sekä pienennetään ympäristöhaittoja. Vesilahden kunta / sivistystoimi on ilmaissut kiinnostuksensa käyttää tiloja lasten ja nuorten erilaisten aktiviteettien toteuttamiseen. Kiinteistölle rakennetaan talousrakennus, johon sijoitetaan elintarviketilaksi luokiteltu riistankäsittelytila, tarvittavat varastotilat, ympärivuotisen käytön mahdollistaa rakennuksessa oleva keittiö, wc,suihku sekä majoitustila. Kiinteistölle rakennetaan myös määräysten mukainen jätevedenkäsittelyjärjestelmä. Hanke tukee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020. Hanke tukee myös Pirkanmaan maaseudun kehittämisohjelmaa ja Kantrin omaa ohjelmaa. Hanke kohdistuu maaseudun palveluiden ja kylien kehittämiseen (toimenpide 7), hankkeen alatoimenpide 7.4 maaseudun palvelut). Hankeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

199956

Startdatum

15.05.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner