Hanke
Utvecklingsprojekt - 126933

Vesireiteistä elinvoimaa

Pro Järvi-Suomi ry

31.08.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Esisuunnitteluhankkeen aikana kuullaan paikallisia Heinävedeltä, Tuusniemeltä ja Vehmersalmi/Kuopiosta kestävän kehityksen mahdollisuuksista ja selvitetään, millaisista jatkohankkeista saataisiin myös valtakunnallisesti hyödynnettäviä tuloksia. Paino on toisiinsa liittyvien Heinäveden ja Juojärven vesistöreittien kestävässä hyödyntämisessä. Esimerkiksi Juojärvi, Kermajärvi ja Suvasvesi tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia matkailu- ja virkistyskäyttöön. Kestävä hyödyntäminen edellyttää monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden (luonnon "tarjoamia" palveluja ja tuotteita, jotka edesauttavat ihmisten ja yhteiskuntien hyvinvointia) turvaamista ja tuotteistamista, kuten yhteisesti sovittuja tavoitteita vesistöalueiden laadulle ja tilalle. Toteutus: -laadukas aluekohtainen taustatutkimus -tiedottaminen hankkeesta näkyvästi (suoramarkkinakirjeet, ilmoitustaulut, some,joukkotiedotusvälineet) -alueelliset gallupit (palvelujen tila ja puutteet) - 5 ideointityöpajaa (toteuttamiskelpoisten hankeideoiden etsimistä ) - 2 alueiden yhteistä kehittämiseminaaria (ideoiden jalostaminen toteuttamiskelpoisiksi, toimijoiden sitouttaminen) Tilaisuuksiin kutsutaan yrittäjiä, virkamiehiä, päättäjiä, järjestötoimijoita ja alustajiksi asiantuntijoita. Aloitusseminaarissa pohditaan hankkeen tavoitteita ja toimintamalleja, ja tuodaan esimerkkejä aiemmista hankkeista. Kerrotaan, miten paikallisia luonnonvaroja hyödyntämällä alueen elinvoimaisuus lisääntyy elinkeinojen kehittämisen ja paikallisen osallistamisen myötä. Hankkeen keskivaiheilla tarkastellaan kertyneitä ideoita ja mietitään niiden edistämistä, sekä arvioidaan hankkeen onnistumisia ja kehitettäviä kohtia. Loppuseminaari sisältää yhteenvedon, askelmerkit ideoiden toteuttamisesta, ja päättäjien sitouttamisen. Esisuunnitteluhankkeessa opittua hyödynnetään jo hankkeen kuluessa esimerkiksi Luken monivuotisen Vihreän talouden hankkeen valmistelussa. Lisätietoja löytyy hankesuunnitelmasta. Koronavirustilanne on huomioitu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

126933

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

aktivitetsturism
marknadsföring
må bra-turism
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt