Hanke
Utvecklingsprojekt - 42831

Vesistösuunnittelu-PAKKA

Vanajavesisäätiö sr

12.03.2017 - 28.05.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vesistösuunnittelu-PAKKA -hankkeessa selvitetään kuuden järvensuojeluyhdistyksen alueella sijaitsevien vesistöjen kemiallista ja biologista tilaa, järviin tulevaa kuormitusta sekä suunnitellaan vesistöjen hoito- ja kunnostustöitä ja toimenpiteitä. Hankevesistöt sijaitsevat Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueilla. Hankevesistöille tehtävät selvitykset, suunnitelmat ja seurannat vaihtelevat sen mukaan, mikä kullekin vesistölle on katsottu paikallisten toimijoiden mukaan olevan tärkein kehittämistä tai selvittämistä edellyttävä kokonaisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

42831

Aloituspäivämäärä

12.03.2017

Loppumispäivämäärä

28.05.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
jordbruk
miljö
samhörighet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt