Projekt
Utvecklingsprojekt - 157331

VesiVarma – Pienten vesihuoltolaitosten huoltovarmuuden kehittäminen ja kriisivalmiuden parantaminen

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

30.04.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Haja-asutuksen ja maaseudun harvaan asuttujen alueiden vesihuollosta vastaavat useinmiten vesiosuuskunnat ja pienet vesihuoltolaitokset, joiden operatiivinen toiminta voi olla vain yhden henkilön tietotaidon varassa. Toiminnan valvonta ja ohjaus toimivat yleensä manuaalisesti. Kriisitilanteissa, esimerkiksi avainhenkilön sairastuessa tai menehtyessä äkillisesti, tietoa ja osaamista vesihuoltolaitoksen käyttöön ja ongelmatilanteiden ratkaisuun ei ole kenelläkään. Pahimmillaan asukkaiden vedensaanti on uhattuna, kotitalouksiin tuleva vesi ei täytä laatuvaatimuksia tai on jopa terveydelle haitallista. Pienet vesihuoltolaitokset ja vesiosuuskunnat ovat haavoittuvia niin teknisen toimintavarmuuden kuin taloudenkin osalta. Hyvin pieni osa tunnistaa todelliset kehittämistarpeet omassa vesiosuuskunnassaan. Myös laitosten varautumissuunnitelmat voivat olla puutteellisia tai vanhentuneita. Hankkeessa luodaan alueen vesisosuuskuntien ja vesilaitosten yhteinen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli, joka turvaa pienimpien vesiosuuskuntien toimintaa kriisi- tai häiriötilanteen sattuessa.Vesihuoltolaitosten toimintakyky ja -varmuus paranevat ja niillä on paremmat edellytykset selvitä meneillään olevasta vesihuollon rakennemuutoksesta. Hankkeen vaikutuksesta syntyy uutta osaamista, uusia työmahdollisuuksia sekä mahdollisesti uusia työpaikkoja varahenkilöjärjestelmän kautta. Vesiosuuskuntien asiakkaiden vedensaannin varmuus ja vedenkäytön turvallisuus lisääntyvät myös poikkeustilanteissa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

157331

Startdatum

30.04.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner