Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 220899

Vesiviljelyaluksen hankinta

Jannen Lohi Oy

04.12.2022 - 29.05.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yritykseemme on tarpeen hankkia toinen vesiviljelyalus vanhaa alusta täydentämään, yrityksen toimintaa tehostamaan ja kannattavuutta parantamaan, työturvallisuutta lisäämään sekä ilmastovaikutuksia vähentämään. Alusta käytetään mm. kalanviljelylaitosten ruokinta-automaattien täyttämiseen, kalojen lajitteluun sekä muissa laitosten työtehtävissä. Alus parantaa huomattavasti laitoksilla työskentelevien työturvallisuutta sekä työn tehokkuutta. Uuteen alukseen mahtuu myös enemmän rehua kerralla mitä vanhaan, ja näin yritys säästää polttoainekuluissa kalojen kasvukaudella tapahtuvien ajokertojen vähentyessä, ja myös tuotetun kalakilon hiilijalanjälki pienenee. Aluksella on mahdollista kuljettaa myös kalanpoikasia kuljetustankeissa, mikä mahdollistaa sen, ettei tyhjiä kalankasvatusaltaita jouduta tuomaan keväisin rannan läheisyyteen kalanpoikasten purkamiseksi niihin kuorma-autoista. Uusi alus mahdollistaa kasvatusaltaiden viemisen suoraan kalanviljelylaitoksille, jonne poikaset tuodaan rannasta aluksella. Kalankasvatusaltaiden hinauksessa on aina riskinsä taloudelliselle menetykselle, jota nyt hankittava alus vähentää.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

220899

Startdatum

04.12.2022

Slutdatum

29.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.1 Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Typ av åtgärd

Främja hållbar vattenbruksverksamhet

Åtgärdens specifierare

Investeringar i vattenbruk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner