Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 287591

Veskoniemen kalahallin laajennus

Inarin kunta

21.03.2024 - 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa rakennetaan Veskoniemen kalankäsittelytilan yhteyteen 130 m² laajennus. Hankkeen tavoitteena on lisätä vähäarvoisina pidettyjen hauen, ahvenen, mateen ja reeskan käyttöä mahdollistamalla niiden jatkokäsittely erilaisiksi tuotteiksi, kuten massaksi ja pannukaloiksi. Tämä edistää myös uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Lisäksi laajennus parantaa kalahallissa tehtävien tuotteiden laatua, sillä kalojen perkuu- ja käsittelytilat voidaan sen jälkeen selvästi eriyttää, mikä parantaa työskentelyhygieniaa. Nykyisin rysäsesongin siioista suuri osa joudutaan myymään perattuna fileointitilojen puutteen vuoksi. Laajennus mahdollistaa myös siikojen fileoinnin, mikä lisää saaliin arvoa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

287591

Startdatum

21.03.2024

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Fiskehamnar och landningsplatser

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner