Projekt
Utvecklingsprojekt - 112653

Vespaikka – Vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa

ProAgria Etelä-Savo ry

30.10.2019 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vespaikka kertoo eteläsavolaisen vesistömaiseman tarinaa ja vahvistaa sen roolia ja merkitystä yritystoiminnassa, alueidentiteetin rakennusmateriaalina ja matkailun vetovoimatekijänä. Hanke tukee mm. Saimaa Geoparkin matkailun kehittämistä ja brändin rakentamista sekä Savonlinnan EU-kulttuuripääkaupunki-hanketta eli Saimaa Ilmiö 2026. Hankkeella nostetaan vesistömaisemat ja niihin kytkeytyvä kulttuuriympäristö ja -perintö, mm. elinkeinot, liikkuminen, ruoka sekä henkilöihin ja paikkoihin liittyvät tarinat, vahvaksi osaksi alueen identiteettiä ja vetovoimaa. Kohderyhmänä ovat erityisesti alueen matkailuyrittäjät ja myös muut yrittäjät sekä kylätoimijat. Vesistömaisemissa piilevä elinkeino- ja hyvinvointipotentiaali halutaan saada hyötykäyttöön edistämään elinkeinoelämää ja asukkaiden hyvinvointia Hanke lisää ja parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä. Luomalla vuoropuhelua ja edistämällä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista innostetaan yritys-, yhdistys- ym. toimijoita kehittämään matkailupalveluita, jotka hyödyntävät olemassa olevia kulttuuriympäristö- ja luontokohteita, kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria sekä kylillä jo olemassa olevaa osaamista. Kylätoimijat voivat täydentää yritysten palveluja tarjoamalla matkailijoille kokemuksia paikallisesta elämäntavasta (ns. local lifestyle). Näin saadaan luotua monipuolisia ja houkuttelevia matkailupalveluita ja vahvistettua yritystoiminnan kannattavuutta sekä säilytettyä palveluja kylillä myös asukkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on lisätä ja parantaa maaseudun yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista, edistää maiseman tuotteistusta sekä saavuttaa konkreettisia hoitotuloksia maisemassa ja kulttuuriympäristössä. Tavoitteisiin päästään järjestämällä infoja, pienryhmiä, retkiä ja työpajoja, jotka palvelevat myös verkostoitumista. Tuottamalla sisältöä mm. matkailukanaviin tarjotaan yrityksille ideoita ja tietoja ja samalla voidaan ohjata matkailijoiden kiinnostusta alueeseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

112653

Startdatum

30.10.2019

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner