Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 20391

Veteranbilshall för utställningar, förvaring och ny verksamhet

Jakobstadsnejdens Veteranbilssällskap rf

31.05.2016 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Föreningen har behov en ny hall för att kunna visa upp fordon och rekvisita förknippat med veteranfordonshobbyn. Utställningar med föreningens och privata fordon och utrustning kommer att finnas i hallen. Genom samarbete med regionens fordonsägare kommer utställningen att leva och föremålen bytas ut regelbundet. Hallen behövs också för att föreningen ska kunna ordna kurser, temadagar, träffar och andra publika evenemang kring fordonshobbyn. Evenemangen ordnas såväl för föreningens medlemmar som för allmänheten i landskapet. Evenemangen och aktiviteterna i hallen kan ordnas antingen av föreningen, medlemmarna eller utomstående. Hallen ska användas till att skapa ny verksamhet för föreningen och att utöka samarbetet med föreningar och intresserade. Den nya verksamheten i hallen är en viktig del av föreningens arbete med att värva nya aktiva medlemmar.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

20391

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt