Projekt
Utvecklingsprojekt - 16101

Vetoa Vaalaan

Vaalan kunta

01.01.2016 - 25.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena on tulomuuton aktivointi ja kunnan elinvoiman lisääminen. Työn murroksen hyödyntäminen monimuoto- ja etätyötä kehittämällä ja luovan alan osaajien HUB-kokeilun avulla. Tehostaa työvoiman saatavuutta. Yrittäjien saaminen alueelle. Vapaa-ajan asukkaiden ottaminen paremmin osaksi kehittämistä ja viipymän lisääminen. Taajaman ja kuntakuvan kehittäminen tapahtumilla. Vaalalaisten lasten ja nuorten juurruttaminen kotikuntaan ja osallistaminen kehittämiseen. Kesto 1.1.2016-31.12.2017. Toimet: 1.Työvoiman murroksesta uutta imua Vaalaan, kokeilemalla uutta oppimaan A) Luovan alan osaajien pop up hub-kokeilu, B) Etätyöesimerkkien esille nostaminen 2. Tulomuuton lisääminen ja rekrytoinnin tehostaminen A) Vaalalaiset juuret Vaalaan omaavien henkilöiden tavoittaminen, B) Tonttien, kunnan ja yritystilojen markkinoinnin tehostaminen, C) Tulomuuttoon liittyvät palvelut ja informaatio 3. Vapaa-ajanasukkaat pidempään Vaalassa ja osaamispääoma alueen hyödyksi A) Kysely vapaa-ajan asukkaille, kytkeytyy yhteen Oulujärven rantaosayleiskaavan päivittämisen kanssa B) Kyselyn tulosten perusteella päätettävät jatkotoimenpiteet C) Mökkikummi/yrityskummitoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen 4. Tapahtumista yhteisöllisyyttä ja tuloja alueelle A) Vetovoimaisen tapahtuman/tapahtumasarjan luominen tai vanhasta uuden stailaaminen B) Keskustaajaman kehittäminen, uusien hankeideoiden etsiminen kehittämiseksi 5. Kotiseutuylpeyttä ja kuntamarkkinointia: lapset ja nuoret mukaan kehittämään kuntaa ja kuntamarkkinointia A) Kilpailu alueen lapsille ja nuorille (15-29-v), B) Viestintäkanavan luominen, lanseeraaminen Kohderyhmä: Etä- ja monimuototyötä tekevät. Vaalan muuttavat ihmiset ja yritykset. Vapaa-ajan asukkaat. Paikalliset asukkaat ja yhdistykset sekä vähittäiskaupan, kulttuurin ja taiteen toimijat. Vaalalaiset lapset ja nuoret alle 30-vuotta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjemaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16101

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

25.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner