Projekt
Utvecklingsprojekt - 49413

Vetovoimaa Pohjoiseen Keski-Suomeen

Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy

01.09.2017 - 17.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vetovoimaa pohjoiseen Keski-Suomeen -hankkeessa selvitetään, onko alueella edellytyksiä yhteiselle koko seutukunnan kattavalle imagon luomiselle, joka ei kuitenkaan syrjäyttäisi tai toimisi päällekkäin jo seutukunnalla olemassa olevien vahvojen matkailubrändien kanssa. Seutukunnallinen imagon tulisi hyödyttää matkailua laajemmin kaikkia seutukunnan toimialoja, koska sitä voitaisiin hyödyntää työvoiman ja yritysten houkuttelussa. Hankkeessa aktivoidaan yrityskenttää mukaan yhteiseen aluekehittämiseen. Aktivointityön rinnalla on tarkoitus selkeyttää ja hakea edellytyksiä yhteisen seutukunnan imagon rakentamiselle. Hankkeen tavoitteena on siis yhtäältä aktivoida Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistä tahtotilaa ja tarkastella edellytyksiä yhteisen imagon rakentamiselle, jota voitaisiin hyödyntää etenkin matkailun toimialalla. Yhteinen imago ja sen arvopohja tukisivat sitä, että seutukunnan markkinointia toteutettaisiin ja suunniteltaisiin strategisemmin ja pitkäjänteisemmin, jolloin siinä voitaisiin ottaa paremmin huomioon myös sen pitkän aikavälin kannattavuus ja kestävä kehitys. Hankkeessa tehdään alue- ja matkailumarkkinoinnin resurssikartoitus, jonka tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset hukat ja kuvata toimintamalli markkinointiyhteistyölle. Hankkeessa toteutetaan myös tunnettuustutkimus, jonka kautta saadaan tietoa ja taustaa sille, ovatko seutukunnan määrittelemät vahvuudet ja mahdollisuudet myös vetovoimatekijöitä. Hankkeessa ei kuitenkaan tehdä vielä varsinaista imagon rakentamista vaan vasta selvitetään, onko sille edellytyksiä ja tilausta. Hankkeessa tehtävien kartoitustyön ja tunnettuustutkimukset tulokset hyödyttävät myös paikallista, alueellista ja maakunnallista kehittämistyötä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

49413

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

17.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner