Hanke
Utvecklingsprojekt - 43337

Vetten yli Kuhmoisiin

Kuhmoisten Yrittäjät ry

02.04.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

VETTEN YLI KUHMOISIIN -yritysryhmähanke on kuhmoislaisten ja sysmäläisten matkailualalla toimivien yhdeksän yrityksen yhdessä suunnittelema kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuoda Kuhmoisiin lisää matkailijoita käynnistämällä uudelleen paikkakuntien välinen laivaliikenne. Paikkakuntien välinen säännöllinen matkustajaliikenne loppui jo vuonna 1999, mutta paikkakunnan toimijat saavat tästä huolimatta yhä edelleen runsaasti kyselyitä laivan liikennöintiaikatauluihin liittyen. Hankkeen toimenpitein tullaan vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen kehittämistoimien tuloksena Päijänteen yli Kuhmoisiin suuntautuvan matkailun volyymi kasvaa huomattavasti, joka luo puitteet paikkakunnan matkailutoimialan kehittymiselle. Kuhmoisiin saapuvat matkailijat, varsinkin ryhmät, tarvitsevat opastusta ja tietoa paikkakunnan tarjonnasta. Hankkeeseen osallistuville yrityksille ja yhteistyössä toimiville järjestökentän toimijoille järjestetään opaskoulutusta, jolla parannetaan valmiuksia palvella matkailijoita. Paikkakunnan käyntikohteista (hankkeessa mukana olevat yritykset) luodaan A4-kokoinen kohdekartta, jonka avulla matkailijan on helppo suunnistaa kiinnostuksensa mukaisiin kohteisiin. Yrityksille järjestetään koulutusta, jossa saadaan oppia ja apua tarjontaa esittelevien tuotekorttien ja esitteiden rakentamiseen. Yritykset saavat myös paperiversiona edelleen jaettavaksi ko. tuotekortteja, esitteitä ja kohdekarttoja. Yrityksille järjestetään koulutusta myös palvelujen tehokkaaseen esittelyyn ja laadunvarmistamiseen liittyen. Hankkeen toimenpitein kehitetään myös yritysryhmän toiminnan sähköistä esittelyä Google-markkinointikampanjan avulla sekä tiedotetaan tehokkaalla tavalla laivaliikenteen käynnistymisestä ja aikatauluista printtimediaa hyödyntäen. Hankkeeseen kuuluvat yritykset tekevät opintomatkan Sysmään saadakseen oppia ja tietoa siitä, miten matkailualan kokeneemmat yritykset ovat organisoineet samankaltaista toimintaa menestyksellä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

43337

Aloituspäivämäärä

02.04.2017

Loppumispäivämäärä

24.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

aktivitetsturism
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt