Projekt
Utvecklingsprojekt - 43337

Vetten yli Kuhmoisiin

Kuhmoisten Yrittäjät ry

03.04.2017 - 24.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

VETTEN YLI KUHMOISIIN -yritysryhmähanke on kuhmoislaisten ja sysmäläisten matkailualalla toimivien yhdeksän yrityksen yhdessä suunnittelema kehittämishanke, jonka tavoitteena on tuoda Kuhmoisiin lisää matkailijoita käynnistämällä uudelleen paikkakuntien välinen laivaliikenne. Paikkakuntien välinen säännöllinen matkustajaliikenne loppui jo vuonna 1999, mutta paikkakunnan toimijat saavat tästä huolimatta yhä edelleen runsaasti kyselyitä laivan liikennöintiaikatauluihin liittyen. Hankkeen toimenpitein tullaan vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen kehittämistoimien tuloksena Päijänteen yli Kuhmoisiin suuntautuvan matkailun volyymi kasvaa huomattavasti, joka luo puitteet paikkakunnan matkailutoimialan kehittymiselle. Kuhmoisiin saapuvat matkailijat, varsinkin ryhmät, tarvitsevat opastusta ja tietoa paikkakunnan tarjonnasta. Hankkeeseen osallistuville yrityksille ja yhteistyössä toimiville järjestökentän toimijoille järjestetään opaskoulutusta, jolla parannetaan valmiuksia palvella matkailijoita. Paikkakunnan käyntikohteista (hankkeessa mukana olevat yritykset) luodaan A4-kokoinen kohdekartta, jonka avulla matkailijan on helppo suunnistaa kiinnostuksensa mukaisiin kohteisiin. Yrityksille järjestetään koulutusta, jossa saadaan oppia ja apua tarjontaa esittelevien tuotekorttien ja esitteiden rakentamiseen. Yritykset saavat myös paperiversiona edelleen jaettavaksi ko. tuotekortteja, esitteitä ja kohdekarttoja. Yrityksille järjestetään koulutusta myös palvelujen tehokkaaseen esittelyyn ja laadunvarmistamiseen liittyen. Hankkeen toimenpitein kehitetään myös yritysryhmän toiminnan sähköistä esittelyä Google-markkinointikampanjan avulla sekä tiedotetaan tehokkaalla tavalla laivaliikenteen käynnistymisestä ja aikatauluista printtimediaa hyödyntäen. Hankkeeseen kuuluvat yritykset tekevät opintomatkan Sysmään saadakseen oppia ja tietoa siitä, miten matkailualan kokeneemmat yritykset ovat organisoineet samankaltaista toimintaa menestyksellä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

43337

Startdatum

03.04.2017

Slutdatum

24.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner