Projekt
Utvecklingsprojekt - 170589

VeVa -Vetovoimainen ja vastaanottava kylä

Suomen Kylät ry, Finlands Byar rf

31.10.2021 - 13.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on auttaa paikallisyhteisöt tunnistamaan ja havaitsemaan paremmin yhteiskunnallisen roolinsa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoavina ja vahvistavina yhteisöinä sekä oman ympäristönsä elinvoimaisuutta edistävinä tahoina. Hanke tarjoaa osallisuusvalmennusta ja paikallisia kehittämistyöpajoja kyläyhteisöjen toiminnan brändäämisen sekä vastaanottavuuden ja osallisuuden lisäämiseksi. Osallisuusvalmennukset ovat koulutuksellisia tilaisuuksia, joissa tarjotaan myös välineitä ymmärtää oman yhteisön rooli paikallisen identiteetin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden näkökulmasta. Osallisuusvalmennukset ovat toiminnallisia ja painopiste on teorian sijaan oman yhteisön tilanteen havainnoinnissa, erilaisten osallistujaryhmien tarpeiden ymmärtämisessä ja oman toiminnan tavoitteellisemmassa kehittämisessä ja tarkastelussa. Paikallisissa kehittämistyöpajoissa kyläyhteisöt tunnistavat ja nimeävät kehittämistarpeitaan ja haasteitaan (esim. aktiiivien vähäinen määrä, toiminnan laajentaminen) sekä ideoivat luovan ja määrätietoisen prosessin avulla uusia ratkaisuja haasteisiin vastaamiseksi. Työpajat ovat hyväksi havaitun kumppanuuspöytämallin kaltaisia työskentelyn ja keskustelun alustoja, joissa asioiden jakaminen ja ideointi viedään ammattilaisten avustamina (fasilitoimina) ratkaisuiksi asti. Työpajojen tuloksina syntyy toimintamalleja, jotka vastaavat yhteisön itse määrittelemään haasteeseen (Toimintamalli on = ratkaisu yhteisön ongelmaan). Kehittämiseen osallistuvat sekä yhteisön paikallistoimijat että sidosryhmät (esim. paikallisyrittäjät), jotka nähdään uuden toimintamallin syntymisen näkökulmasta olevan avainasemassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

170589

Startdatum

31.10.2021

Slutdatum

13.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner