Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 26432

Viekin paloasema

Viekin Vapaaehtoinen Palokunta r.y.

15.05.2016 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada Viekin VPK:lle toimivammat tilat, jonka kautta saamme kehitettyä toimintaa eteenpäin ja voimme vastata paremmin nykypäivän pelastustoiminnan tasoon toteuttamalla monipuolisimpia harjoituksia sekä harjoittaa esimerkiksi puhdaspaloasema hankkeen mukaista palokuntatoimintaa. Toimivilla omilla tiloilla varmistamme yhdistyksen toiminnan jatkumisen edellytykset. Hankkeen toteuttamisella voimme tarjota muille kyläläisille sekä muille yhdistyksille kokoustilat. Rakennukseen tehtäviä kuntosali sekä vapaa-ajan tiloja tarjoamme kaikkien kyläläisten ja nuorison käyttöön. Tontin siistimisen ja kunnostamisen ansiosta saamme Viekin kylän risteysalueen siistiksi vesakoista, joka on kyläilmeen takia välttämätöntä. Nykyisin risteysalue kantatielle on kasvanut umpeen ja kokonaisilme kylään tullessa on erittäin epäsiisti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

26432

Aloituspäivämäärä

15.05.2016

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt