Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 39139

Vienan reitin opastustaulut

Vuokin kyläyhdistys ry

14.03.2017 - 21.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vuokin "Vienan reitti" eli toiselta nimeltään "Lönnrotin polku" on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kulkureitti, jonka merkitys niin Museovirasto kuin Kainuun Liitto ovat vahvistaneet. Vuokin kautta Vienaan kulkeva yhteys on tri Heikki Rytkölän selvitysten mukaan esitetty jo vuodelta 1651 peräisin olevasta kartasta. Viean reitti on suojeltu muinaismuistolailla ja osoitettu maakuntakaavassa. Reitti on merkitty maastoon ja sitä on viime vuosina kunnostettu niin kunnan, entisen ympäristökeskuksen kuin Vuokin kyläyhdistyksen voimin. Suomussalmen kunta luovutti reitin hoitovastuun kyläyhdistykselle ja sen avajaiset pidettiin 6.6.2015. Maastoon on pystytetty muutamia opasteita (puuviittoja), mutta alkuperäinen suunnitelma säänkestävistä opastauluista, joissa on tri Heikki Rytkölän laatimat historiikkikertomukset, ei ole vielä pystytty toteutumaan. Tämä pienimuotoinen rakennushanke tähtää siihen. Ensi kesänä (viikolla 24) pidetään Hossan kansallispuiston avajaiset ja viimeistään siihen mennessä mainitut toimenpiteet halutaan saada tehdyiksi, jotta Hossasta kliinnostuneet voivat myös tutustua Vienan reittiin, niin haluttaessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

39139

Aloituspäivämäärä

14.03.2017

Loppumispäivämäärä

21.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt