Hanke
Utvecklingsprojekt - 145155

Viennin askeleet Saksan saunaelämysmarkkinoille

Sauna from Finland ry

31.10.2020 - 30.10.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Saksan sauna- ja hyvinvointialan markkinat ovat kasvussa. Suomalaiselle saunaelämykselle ja sen eri osa-alueille on valtava kysyntä. Markkinapotentiaali Saksassa on suuri, joten tilaisuuteen kannattaa tarttua nyt. Sauna-alan asiantuntijayhdistys ja yritysverkosto Sauna from Finland ry auttaa suomalaiseen sauna elämykseen liittyviä tuotteita ja palveluita Saksan markkinoille. Ensi vuoden suurimpana toimenpiteenä Sauna from Finland on solminut pääyhteistyökumppanuuden Saksan Stuttgartissa järjestettävän, maailman suurimman sauna- ja kylpyläalan messujen interbad2021:n kanssa. Yhteistyön tuloksena messuille rakennetaan suuri suomalainen saunaelämysalue, jossa yritykset pääsevät monipuolisesti esille. Tämä ainutkertainen tilaisuus antaa monelle suomalaiselle yritykselle mahdollisuuden aloittaa ja kasvattaa vientitoimintaan Saksassa. Hankkeessa mukana olevat yritykset ovat saunarakentajia, saunaelämystuotteiden valmistajia, elintarvikeyrityksiä, saunan kulttuuritietoutta jakavia tahoja sekä matkailuyrityksiä. Hankkeen yrityksiä autetaan menekinedistämistyössä ja valmennetaan Saksan markkinoille. Heille etsitään potentiaalisia asiakkaita ja heitä tuetaan tapaamisjärjestelyissä. Hankkeessa yrityksille luodaan edellytykset yhteiseen markkinointiin Sauna from Finland -sateenvarjon alla tavoitteena elämyksellisen kokonaisuuden esiintuominen Interbad2021-messuilla. Hankkeessa rakennetaan myös konsepti liikkuvalle showroomille, jossa kaikki yritykset pääsevät esille. Hankkeen tavoitteena on uusien, kokonaisvaltaisten suomalaisten saunaelämyskokonaisuuksien pilottiprojektien käynnistäminen, yritysten kaupanteon edistäminen sekä keskinäisen yhteistyön lisääminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145155

Aloituspäivämäärä

31.10.2020

Loppumispäivämäärä

30.10.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
marknadsföring
nätverk
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt