Hanke
Utvecklingsprojekt - 110458

Vieraasta voimavaraksi

Karvian kunta

31.10.2019 - 08.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Karviassa on paljon vierastyöläisiä Ukrainasta, Venäjältä, Moldovasta ja Virosta. He asettuvat Karviaan asumaan, mutta he eivät osaa suomea, eivätkä kaikki heistä osaa englantiakaan. Vierastyöläisten integroituminen kuntaan jää ohueksi ja heidän voimavaransa jää hyödyntämättä. He asuvat itsekseen ja ovat tekemisissä lähinnä oman kansallisuutensa tai työpaikkansa muiden ulkomaalaisten kanssa. Vapaa-ajanviettomahdollisuudet ja kulttuuritarjonta jää heille vieraaksi, kun heillä ei ole niistä riittävää tietoa, eivätkä he osaa hakea tai kysyä niihin liittyviä asioita. Vierastyöläiset muodostavat jo oleellisen osan Karvian työvoimaa ja olisi tärkeää saada heidät kotiutumaan paikkakunnalle. Yrittäjille olisi taloudellisempaa saada vierastyöläisistä pidempiaikaista työvoimaa. Jatkuva työvoiman etsiminen, perehdyttäminen, opettaminen ja iso vaihtuvuus kuormittaa yrittäjiä. Kunnalle olisi eduksi saada vierastyöläisten osaaminen hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja sitouttaa heidät paikkakuntaan. Vierastyöläisillä saattaisi olla annettavaa paikkakunnan elinkeinoelämälle, matkailun kehittämiselle tai kulttuuritoiminnalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

110458

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

08.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kultur
nätverk
samhörighet
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt