Hanke
Utvecklingsprojekt - 29748

Viesti! -hanke

Nouseva Rannikkoseutu ry

30.09.2016 - 07.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Viesti! -hankkeen tavoitteena on tehostaa ja vahvistaa maaseudun kehittämistoimijoiden viestintäosaamista ja verkostoja. Viestinnän tavoitteena on varmistaa hankkeiden toteuttamisen ja tulosten näkyvyys paikallisella ja maakunnallisella tasolla. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Pohjanmaan hanketoimijoiden verkkoviestintää tasolle, joka palvelee tehokkaammin nykyisiä ja uusia asiakasryhmiä. Viestinnän seuranta ja arviointi ovat tärkeä osa hanketta. Hankkeessa kokeillaan uusien toimintatapojen maaseudun kehittämisen tuloksista tiedottamiseen. Viestintäkoulutusten kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan hanketoimijat. Viestintäkoulutuksia jatketaan sosiaalisen median sisällöntuotannon työpajoilla, joiden tavoitteena on viestintävalmiuksien parantaminen ja uusien kohderyhmien tavoittaminen. Hankkeessa järjestetään vuosittain 1-3 verkostoitumistapahtumaa hanketoimijoille, millä pyritään alueellisen viestinnän tehostamiseen ja uusien verkostojen syntymiseen. Myös nuoria sitoutetaan oman yhteisön kehittämiseen nuoria aktivoivin toimenpitein.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

29748

Aloituspäivämäärä

30.09.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kommunikation
nätverk
sociala medier
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt