Projekt
Utvecklingsprojekt - 93539

Viesti ja vaikutu!

Joensuun seudun LEADER-yhdistys ry

01.03.2019 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Viesti ja Vaikutu! -hankkeessa Pohjois-Karjalan Leader-ryhmät ja ELY-keskus keskittyvät vaikuttavuuteen ja tulevaisuuteen; mikä on ollut Leadereitten ja myös maaseuturahaston vaikuttavuus tällä ja aiemmilla-kin ohjelmakausilla sekä mitä tulevaisuudesta pitäisi ottaa huomioon uutta ohjelmakautta suunniteltaes-sa. Käytännössä toimet jakautuvat neljään teemaan; vaikuttavuutta osoittavien tietojen esiin kaivami-seen, tietojen visualisointiin, vaikuttavuuden esittämiseen sekä tulevaisuuden näkymien hakemiseen. Hankkeessa osoitetaan varoja kullekin Leader-ryhmälle tietojen esiin kaivamiseen ja osin esittämiseenkin (esim. juttutuotanto). Yhteisellä osiolla hoidetaan tietojen visualisointi ja esimerkiksi Maakaista.fi sivuston tekninen ylläpito.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

93539

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner