Projekt
Utvecklingsprojekt - 178459

Viestinnästä voimaa yhteistyöhön

Soinin kunta

31.12.2021 - 27.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Viestinnästä voimaa yhteistyöhön -hankkeessa lisätään soinilaisten ja lähialueiden yhdistysten yhteistyötä, verkostoitumista, tunnettuutta ja tapahtumamarkkinointia. Hankkeessa rakennetaan uusi toimintamalli toimijoiden väliselle yhteistyölle ja tiedonvälitykselle niin toimijoiden kesken, paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin. Olennainen osa uutta toimintamallia on viestintä, jota selkeytetään ja varmistetaan tiedonkulku eri toimijoiden välillä. Ajatuksena on saada aikaan “alusta”, jossa yhdistysten välinen viestintä on helppoa ja tapahtumakalenteri, joka on helposti kaikkien käytettävissä. “Alusta” linkittyy tapahtumamarkkinointiin ja yhdistystoimintaan. Myös alueen matkailun kannalta on olennaista, että myös tapahtumatarjonta on helposti löydettävissä. Hankkeen tavoitteena on saada Soinin reitistöjä, liikuntapaikkoja ja muita vapaa-ajanviettokohteita entistä parempaan käyttöön tapahtumien avulla ja tätä kautta myös parantaa yhdistysten elinvoimaa. Elinvoimaiset yhdistykset puolestaan tuottavat positiivista sosiaalista pääomaa niin alueen vakituisille kuin vapaa-ajanasukkaille kuin satunnaisille kävijöille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

178459

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

27.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner