Projekt
Utvecklingsprojekt - 83594

Vihannesviljelyn maamieskoulu

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

01.12.2018 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan maatiloille luodaan Vihannesviljelyn maamieskoulun kautta uutta kannattavaa avomaan vihannestuotantoa. Vihannesviljelyn maamieskoulu tarjoaa avomaan vihannestuotannon peruskoulutuksen, markkinointikoulutuksen, jatkojalostuskoulutuksen sekä logistiikkaan ja varastointiin liittyvää oppia. Peruskoulutuksen jälkeen vihannestuotannon aloittamispäätöksen tehneet viljelijät muodostavat paikkakuntakohtaisia opintoryhmiä, joissa opiskelua syvennetään viljelysuunnitteluun, kannattavuuslaskentaan ja vihanneskasvustojen havainnointiin. Sivutuotteena syntyy pysyviä yhteistyökuvioita viljelijöiden välille. Opiskeluun kuuluu myös opintomatkoja vihannestuotantoalueille ja jatkojalostuslaitoksiin. Koulutuksissa hyödynnetään sekä paikallista osaamista että valtakunnallista huippuosaamista, tarvittaessa asiantuntemusta haetaan myös ulkomailta, esim. muista pohjoismaista. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankeaika on 1.12.2018-31.12.2021.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

83594

Startdatum

01.12.2018

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner