Hanke
Utvecklingsprojekt - 83594

Vihannesviljelyn maamieskoulu

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

30.11.2018 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan maatiloille luodaan Vihannesviljelyn maamieskoulun kautta uutta kannattavaa avomaan vihannestuotantoa. Vihannesviljelyn maamieskoulu tarjoaa avomaan vihannestuotannon peruskoulutuksen, markkinointikoulutuksen, jatkojalostuskoulutuksen sekä logistiikkaan ja varastointiin liittyvää oppia. Peruskoulutuksen jälkeen vihannestuotannon aloittamispäätöksen tehneet viljelijät muodostavat paikkakuntakohtaisia opintoryhmiä, joissa opiskelua syvennetään viljelysuunnitteluun, kannattavuuslaskentaan ja vihanneskasvustojen havainnointiin. Sivutuotteena syntyy pysyviä yhteistyökuvioita viljelijöiden välille. Opiskeluun kuuluu myös opintomatkoja vihannestuotantoalueille ja jatkojalostuslaitoksiin. Koulutuksissa hyödynnetään sekä paikallista osaamista että valtakunnallista huippuosaamista, tarvittaessa asiantuntemusta haetaan myös ulkomailta, esim. muista pohjoismaista. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankeaika on 1.12.2018-31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83594

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Livsmedelsförädling
grönsaksodling
logistik
marknadsföring
närproducerad mat
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt