Hanke
Utvecklingsprojekt - 157288

Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

28.02.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma vie EU:ta kohti kestävää taloutta. Tavoitteena on yhteisen maatalouspolitiikan viherryttäminen Pellolta pöytään -toimenpiteiden keinoin mm. vähentämällä lannoitteiden ja antibioottien sekä torjunta-aineiden käyttöä vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen aikataulu vaatii, että innovatiivisia tapoja ja tekniikoita suojella satoa tuholaisilta ja taudeilta on päästävä testaamaan nopeasti ja siten parantamaan elintarvikejärjestelmämme kestävyyttä. Vihreä siirtymä kasvinsuojelussa -hankkeen päätavoitteena on Pohjois-Savon marjantuotannon kehittäminen kohti Pellolta pöytään -strategian tavoitteita vähentämällä kemiallisen kasvinsuojelun käyttöä. Hanke koostuu viidestä eri työpaketista: Otsonointi mansikan kasvitautien ja vihannespunkin torjunnassa, Ripsiäisen torjunta biologisesti, Kasvivahventeiden käyttö, UVC-säteilyn käyttö härmän ja harmaahomeen torjunnassa sekä Vihreiden kasvinsuojelumenetelmien vaikutus marjojen laatuun. Hankkeen pääasiallisen toiminta-alueen muodostaa Pohjois-Savon maakunta. Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat alueen marjatilat ja marjaelinkeino sekä kuluttajat, jotka saavat laadukkaampaa marjaa. Hankkeen etenemisestä ja tuloksista viestitään eri tiedotuskanavissa sekä viljelijäpäivissä. Kehitysyhtiö SavoGrow Oy on hankkeen hakija ja toteuttaja, Itä-Suomen Yliopisto ja Luonnonvarakeskus ovat osatoteuttajia. Hanketta toteutetaan Marjanviljelyn koetilalla, yksittäisellä marjatilalla, Luken Suonenjoen toimipisteessä ja Itä-Suomen yliopiston bio-ja ympäristötieteen laitoksella Kuopiossa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2021-31.12.2022.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157288

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
bärodling
miljö
säkerhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt