Hanke
Utvecklingsprojekt - 183165

Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus

Tuusulan 4H-yhdistys ry

30.11.2021 - 29.11.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää lapsille ja nuorille toiminnallisia konkreettisia keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön sekä ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin tavoilla, jotka ovat nuorten itse toteutettavissa. Hankkeessa lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin kestävää kehitystä edistäviin ja kiertotaloutta eri tavoin toteuttaviin aloihin, työpajoihin ja projekteihin. Hanke lisää Keski-Uudenmaan maaseutualueiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti omaan elinympäristöönsä paikallisesti. Hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten osaamista ja ymmärrystä omaa lähiympäristöä koskevaa toimintaa kohtaan, jotta he voivat teoillaan ja arjen valinnoillaan elää kestävää elämää. Hankkeen myötä nuoret oppivat näkemään toiminnan mahdollisuuksia omassa arkiympäristössä ja saavat kokemuksia vaikuttamisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi pienillä ilmastoteoilla kuten taimien istutus. Hankkeessa kehitettäviä uusia toimintamalleja pyritään vakiinnuttamaan osaksi ympäristökasvatusta sekä varhaiskasvatuksen että lapsi- ja nuorisotoiminnan puolella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

183165

Aloituspäivämäärä

30.11.2021

Loppumispäivämäärä

29.11.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

klimatförändring
miljö
ungdomar
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt