Projekt
Utvecklingsprojekt - 183165

Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus

Tuusulan 4H-yhdistys ry

30.11.2021 - 14.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Vihreä tehtävä: kestävä tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on löytää ja kehittää lapsille ja nuorille toiminnallisia konkreettisia keinoja vaikuttaa omaan lähiympäristöön sekä ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin tavoilla, jotka ovat nuorten itse toteutettavissa. Hankkeessa lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin kestävää kehitystä edistäviin ja kiertotaloutta eri tavoin toteuttaviin aloihin, työpajoihin ja projekteihin. Hanke lisää Keski-Uudenmaan maaseutualueiden nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti omaan elinympäristöönsä paikallisesti. Hankkeessa vahvistetaan lasten ja nuorten osaamista ja ymmärrystä omaa lähiympäristöä koskevaa toimintaa kohtaan, jotta he voivat teoillaan ja arjen valinnoillaan elää kestävää elämää. Hankkeen myötä nuoret oppivat näkemään toiminnan mahdollisuuksia omassa arkiympäristössä ja saavat kokemuksia vaikuttamisesta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi esimerkiksi pienillä ilmastoteoilla kuten taimien istutus. Hankkeessa kehitettäviä uusia toimintamalleja pyritään vakiinnuttamaan osaksi ympäristökasvatusta sekä varhaiskasvatuksen että lapsi- ja nuorisotoiminnan puolella.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

183165

Startdatum

30.11.2021

Slutdatum

14.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner