Projekt
Utvecklingsprojekt - 193224

Vihreää kasvua mikro- ja pienyrityksille

Prizztech Oy

01.04.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa jalkautetaan konkreettista tietoa ydinmaaseudun ja harvaanasutun maaseudun yrityksille siitä, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa, ja miten he voisivat ottaa ensimmäiset askeleet kehittääkseen omaa toimintaansa. Lisäksi yrityksille kerrotaan tulevista ja toimintaan mahdollisesti vaikuttavista lainsäädännön muutoksista, kuten esimerkiksi energiavaihtoehtojen kaventumisesta siirryttäessä pois fossiilisista energialähteistä, jotta niihin pystyttäisiin reagoimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hankkeessa järjestetään seminaari, jossa esitellään vihreän siirtymän periaatteita ja lainsäädäntömuutoksia sekä esimerkkejä vihreän siirtymän toteutuksista. Lisäksi tehdään yrityskäyntejä, joissa autetaan yritystä tunnistamaan omassa toiminnassaan vihreän siirtymän kannalta tarvittavat mahdolliset kehityskohteet, ja määritetään niihin myös toimenpide-ehdotukset.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

193224

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner