Hanke
Utvecklingsprojekt - 7735

Vihreän kasvun mahdollisuus

Kehittämisyhdistys SILMU ry, Utvecklingsförening SILMU rf

01.06.2015 - 28.12.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hanke on tiedonvälityshanke, jonka pääasiallisena tavoitteena on avata Uusiutuvan energian käsitettä alueilla ja lisätä toimijoiden tietämystä teemasta sekä synnyttää teeman mukaisia hankkeita. Esim. biotaloudesta on tutkimustuloksia runsaasti, mutta tulosten levittämistä suuren yleisön tietoisuuteen ei ole panostettu. Hanke toteuttaa tiedonvälitystä uusiutuvasta energiasta, tekee kokeiluja sekä uusia avauksia, luo ja siirtää hyviä käytäntöjä sekä edistää alueen toimijoiden verkostoitumista teeman mukaisesti. Uusiutuvaa energiaa tarkastellaan hankkeen aikana laajasta näkökulmasta, jolloin teema sisältää niin tuottavan, käyttävän, jalostavan ja markkinoivan tuotannon kuin uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen tuotteiden kulutuksen sekä kierrätyksen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

7735

Aloituspäivämäärä

01.06.2015

Loppumispäivämäärä

28.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
bioenergi
energieffektivitet
klimatförändring
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt