Hanke
Utvecklingsprojekt - 112364

Viljellään viisaasti

ProAgria Itä-Suomi ry

31.12.2019 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Viljellään viisaasti- hankkeella lisätään pohjoiskarjalaisten maatilayritysten tuotantomenetelmien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on luoda kestävän tuotannon avulla lisäarvoa maatalouden tuotteille. Hanke on kehittämishanke, jossa toteutetaan tiloilla tehtäviä havaintokokeita liittyen esimerkiksi viljelytekniikan kehittämiseen. Näitä kokeiluita hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien tapahtumissa, mm. pienryhmät käyvät havainnoimassa kokeilujen tuloksia jo kasvukauden aikana. Kokeilujen tulokset dokumentoidaan ja niistä tiedotetaan laajasti hankkeen aikana ja sen päätyttyä. Hanketta toteutetaan järjestämällä maatilayrittäjille koulutusta eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä, pellonpiennartilaisuuksissa ja seminaareissa. Taloudellinen näkökulma pidetään yllä kaikkien hankkeessa toteutettavien toimien ajan. Koulutuksissa tuodaan esille kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa ja niissä käsitellään alkutuotannon potentiaalia hiilen sitojana, ravinnekierron tehostamista sekä peltojen vesitaloutta että maan rakennetta. Tavoitteena on luoda kestävällä tavalla tuotetulle tuotteelle maatilayrittäjää taloudellisesti hyödyttävä arvonlisä. Hankkeeseen osallistuville yrittäjille, toteutetaan tilakohtainen alkukartoitus NEUVO2020- palveluna, jonka avulla tilalle muodostetaan toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa tilalle määritellään tavoitteet ja niiden pohjalta tilalle suunnitellaan ns. tulevaisuuspolku, mikä tukee tilan tavoitteiden saavuttamisesta kohti kestävämpää mutta kannattavaa tuotantoa. Hanketta toteuttaa ProAgria Itä-Suomi ry yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen, ProAgria Keskusten Liiton ja Maveplanin kanssa. Tutkimus-, kehitys-, ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto aiheesta saadaan nopeasti käytännön viljelyn hyödynnettäväksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

112364

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
effektivare stallgödselanvändning
jordbruk
klimatförändring
miljö
naturens mångfald
resurseffektivitet
vattenvård
Återanvändning av näringsämnen
återvinning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt