Hanke
Utvecklingsprojekt - 134988

Villa tuotteiksi

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.08.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeella edistetään kotimaisen villan hyödyntämistä sekä rakennetaan taloudellisesti kannattavaa villan tuotantoketjua yhteiskehittämisen avulla. Hankkeen tavoitteena on edistää villan tuottajien ja käyttäjien ammatillista osaamista, yhteistyötä, yhteistyömalleja ja villaketjun kannattavuutta. Villa tuotteiksi -yritysryhmähankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti Saarijärven Tarvaalassa. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2020-30.12.2022. Yritysryhmähankkeen pääkohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat hankkeeseen osallistuvat kymmenen yritystä, joiden liiketoimintaan kuuluvat erilaiset lammas- tai alpakkatalouden sekä käsityöalan tuotteet ja palvelut. Tavoitteena on edistää näiden yritysten liiketoimintaa, ansaintamahdollisuuksia, ammatillista kehittymistä verkostoitumisen ja yhteistoiminnan kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

134988

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
får
korta distributionskedjor
nätverk
produktutveckling
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt