Hanke
Utvecklingsprojekt - 89140

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma)

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

14.08.2019 - 30.08.2020

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hanke kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaan ja kansainvälisille markkinoille. Hankealueella on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Hankkeen tavoitteena on alueen kehityksen ja elinvoimaisuuden edistäminen yritysten kasvu- ja kansainvälistymismahdollisuuksia parantamalla. Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan 1) kysynnän kartoitus hankealueen tuotteille, 2) selvitys tuotteiden tarjonnasta, 3) arvoverkkojen tunnistaminen, mitä yhteistyöverkostoja on rakennettavissa tuotteiden raaka-ainehankintaan, jalostukseen, myyntiin ja jakeluun tuotteiden saattamiseksi kotimaan ja kansainvälisille markkinoille sekä 4) arvoketjujen toimijoiden verkostoiminen. Koillismaan yrityksille pyritään rakentamaan kunta- ja maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja muiden elintarvikeviennin toimijoiden kanssa. Näillä arvoketjuilla tähdätään lisäresurssien luomiseen ja monipuolisempien vientimahdollisuuksien avaamiseen koillismaalaisille yrityksille. Hanke toteutetaan 15.8.2019 - 31.8.2020. Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy. Osatoteuttajana toimii Pudasjärven Kehitys Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

89140

Aloituspäivämäärä

14.08.2019

Loppumispäivämäärä

30.08.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport
Livsmedelsförädling
marknadsföring
matturism
naturprodukter
närproducerad mat
nätverk
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt