Hanke
Utvecklingsprojekt - 129999

Vilskettä raitille

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

30.04.2020 - 25.11.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Meidän kotiseutu on paras! Täällä on hyvä asua ja elää! Emme jumitu paikallemme vaan tähtäämme elinvoimaisuuden lisäämiseen, hyvinvoivaan ja kehittyvään elinympäristöön. Muutos on meille voimavara, josta ammennamme uutta osaamista oman kotiseutumme parhaaksi. Tämän viestin haluamme kertoa myös muille. Vahvan yhteisöllisyyden ja paikallisen identiteetin avulla maaseutualueiden kiinnostavuus myös matkailukohteena lisääntyy. Vireät ja aktiiviset paikallisyhteisöt houkuttelevat uusien asukkaiden ohella myös lähimatkailusta kiinnostuneita ihmisiä. Miten me kaikki voimme toiminnallamme edesauttaa tämän tavoitteen onnistumista? Leader Pohjois-Satakunta avaa hakuun teemahankkeen ”Vilskettä raitille”. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla aktivoida, kehittää ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia alueellemme, joilla vähennetään yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta sekä parannetaan alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Kehittämistoimenpiteillä tuetaan erityisesti pienten kolmannen sektorin toimijoiden palveluntarjontaa ja innostetaan yhdistyksiä tarjoamaan monipuolisia vapaa­ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

129999

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

25.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
säkerhet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt