Projekt
Utvecklingsprojekt - 164801

Vimma

Kehräkumppanit ry

01.08.2021 - 31.05.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa edistetään paikallisjärjestöjen digitaitoja ja vahvitetaan toimintaedellytyksiä. Hankeeseen osallistuville järjestötoimijoille tarjotaan neuvontaa etäkokousvälineiden ja sähköisten työkalujen käyttöön. Tavoitteena on, että yhdistystoimijat osaavat suunnitella, kehittää ja järjestää toimintaa virtuaaliesti. Tavoitteena on, että uudet toiminta- ja osallistumismuodot vahvistavat järjestötoiminnan kiinnostavuutta ja toimintaan osallistumista. Hankeaikana kerätty tai tuotettu materiaali ja tallenteet ovat käytettävissä hankkeen päätyttyä. Tavoitteena on mahdollistaa ihmisille tasa-arvoinen ja esteetön osallistuminen toimintaan vaikka ei pääsisi fyysisesti paikalle. Hankkeessa halutaan tavoittaa asiakkaita tai järjestöjen jäseniä, joilla ei ole älylaitetta tai osaamista niiden käyttöön. Tavoitteena on tarjota neuvontaa älylaitteiden käyttöön ja tukea etäosallistumista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

164801

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

31.05.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner