Hanke
Investering - 174001

Vipinää kylille

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry, Södra Finlands Landsbygd kan EMO rf

06.07.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Teemahanke yhdistysten harrastus- ja virkistystoimintaa lisäävien pienten investointien tukemiseksi. Hankkeen avulla parannetaan kylien ja maaseudun asukkaiden harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia, lisätään ja monipuolistetaan toimintaa ja parannetaan nykyisten laatua. Hankkeella tuetaan em. tavoitteita edistäviä pienehköjä alle 10 000 euron suuruisia investointihankkeita. Tuettavat investoinnit eivät voi sisältää rakentamista, vaan niiden tulee olla kone- laite- ja välinehankintoja, kiinteitä kalusteita tms., jotka eivät edellytä kokoamista tai pystyttämistä merkittävämpiä töitä. Tällaisia hankkeita ovat mm. harrastusmahdollisuuksia lisäävät välinehankinnat, harrastustilojen ja virkistyspaikkojen varustaminen, virkistysreittien ja luontopolkujen toimivuuden parantaminen jne. Tuettaviksi ei kuitenkaan hyväksytä puhtaasti korvausinvestointeja, vaan investoinnilla pitää olla uudistava vaikutus. Myöskään pienimuotoisten käyttöesineiden eikä yhdistyksen toiminnassa käytettävien materiaalien, kuten askartelumateriaalit, paperit yms. hankintoja ei tueta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

174001

Aloituspäivämäärä

06.07.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt