Hanke
Utvecklingsprojekt - 10595

Vipinää räpylään

Mailajuniorit ry

01.10.2015 - 08.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vipinää räpylään hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen Pohjois-Satakunnan alueella palkkaamalla liikunta-aktivaattori, jonka tehtävä on harrastustoiminnan aktivointi seutukunnalla, fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen osaamiseen liittyvän materiaalin kokoaminen ja materiaalin testaus Mailajuniorien toiminnassa, Maila&Pallo -kerhon ja aikuisten harrastepesiksen koordinointi sekä 3.sektorin ja eri yhteisöjen yhteistyön kehittäminen alueella. Tavoitteena on myös iloiseen ja vapaamuotoiseen liikkumiseen aktivoiminen ja lasten ja nuorten liikkumiseen liittyvän valmennustietouden lisääminen Pohjois-Satakunnassa; erityisenä painopistealueena on fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky. Hankkeen tavoitteena on myös nuorten työllistäminen erityisesti nuoria motivoivassa työympäristössä ja sitä kautta mahdollistaa nuorten paremmat vaikutusmahdollisuudet oman toimintaympäristön kehittämiseen ja vastuun ottamiseen omasta työllistymisestä. Vipinää räpylään hankkeen tavoitteena on lisäksi Pohjois-Satakunnassa toimivien; erityisesti liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyvien 3. sektorin sekä eri yhteisöjen toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja sitä kautta kehittää harrastustoiminnan rahoituksen monipuolistamista ja yhteistyön jatkuvuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

10595

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

08.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt