Hanke
Utvecklingsprojekt - 55938

VIRE 2

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

31.12.2017 - 15.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Virtaa ja elinvoimaa seuroihin (VIRE) -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Joensuun seudun Leaderin toiminta-alueella ja kohentaa Joensuun maaseutualueiden sekä sen lähikuntien (Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 80-100 liikunta- ja urheiluseuraan, joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun esim. paikallistapahtumien osalta. Näitä kunta- ja paikallistapahtumia järjestetään hankkeen aikana yhteensä noin 20 kappaletta. Tapahtumien suunnittelupalavereja pidetään 2-3 kpl per tapahtuma (á 3h). Hankkeessa järjestetään kahden vuoden aikana myös 4-5 kuntakohtaista kaikille paikallisille seuroille avointa yhteiskoulutusta (á 3h). Lisäksi hankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana seurakohtaisia kehittämisprosesseja 5-6 seuran kanssa per kunta. Tähän kehittämisprosessiin mukaan tuleva seura saa 3-4 hankekoordinaattorin seurakäyntiä (á 3h). Hankekoordinaattorin seurakäynneillä työstetään ja viedään eteenpäin seurojen tärkeimmiksi kokemia kehittämisasioita. Kehittämisprosessien tuotoksena syntyy uusia työkaluja ja/tai toimintatapoja seurojen jatkokäyttöön, esim. toimintakäsikirja, uusi tapahtumatuote, seuran sisäinen toimintamalli tms. Hankkeen antamat suorat tukitoimenpiteet (kehittämisprosessit, koulutukset ja tapahtumasuunnittelut) ovat yksittäistä seuraa kohden noin 30 tuntia. Näiden toimintojen suunnitteluun ja työstöön on lisäksi suunniteltu menevän vähintään sama määrä aikaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

55938

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

15.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt