Projekt
Investeringsprojekt - 253308

Virenojan uusi nuorisoseurantalo

Virenojan Nuorisoseura r.y.

- 17.08.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Virenojan kylä on poikkeuksellisesti kasvava kylä asukasmäärältään. Tänä päivänä kylässä on n. 653 asukasta. Kylän hyvä sijainti Lahdentien varressa on houkutellut maaseutumaisesta asumisesta kiinnostuneita alueelle. Omalla autolla liikkumisen lisäksi Virenojan läpi kulkee paikallisbussiliikenne Lahteen. Kylän koulua on laajennettu v. 2016 ja se on Orimattilan suurimpia kyläkouluja Pennalan ohella, koulussa on n. 120 oppilasta. Vuosina 2019 ja 2022 koulun lähiliikuntapaikkoja saneerattiin. Orimattilan kaupunki on kaavoittanut Virenojalle tontteja koulun läheisyyteen v. 2020, ne ovat myynnissä ja osalle tonteista on alettu jo rakentamaan. Virenojan nuorisoseurantalo tuhoutui tulipalossa syyskuussa 2022. Poliisitutkinnassa osoittautui, että kyseessä oli tuhopoltto. Palanut seurantalo oli rakennettu vuonna 1908 ja sen huoneistoala oli 276 neliötä. Seurantaloa oli kunnostettu useaan otteeseen vuosien aikana ja se oli aktiivisessa käytössä ennen tapahtunutta. Vuosina 2018-2019 seurantalo maalattiin talkoilla. Vuonna 2021 seurantalon katto uusittiin. Hankkeen aikana on tarkoitus rakentaa uusi seurantalo Virenojalle, entiselle paikalle Uudisrakennuksen koko on 350 neliötä. Virenojan nuorisoseura omistaa maa-alueen, jossa tuhoutunut seurantalo oli. Rakenne- ja energiaratkaisuja parannetaan aiempaa seurantaloon verrattuna. Palaneessa seurantalossa oli ilmalämpöpumppuja ja uudessa seurantalossa on tarkoitus hyödyntää myös aurinkopaneeleja, jolloin talon käyttöaikaa olisi mahdollista lisätä: talon lämmittäminen tulisi edullisemmaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Uuden seurantalon käyttöä on tarkoitus monipuolistaa aiempaan verrattuna: talon tila-, energia- ja muut ratkaisut voidaan toteuttaa paremmin tämän päivän käyttötarpeet huomioon ottaen (mm. liikuntamahdollisuudet). Rakennus palvelisi paremmin kyläläisiä, mutta myös talon ulkopuolisia vuokraajia. Talon käyttöastetta pyritään saamaan korkeammaksi edistämällä sen markkinointia ulkopuolisille tahoille.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

253308

Slutdatum

17.08.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kransområde kring staden

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner