Hanke
Investering - 155702

Virike-teemahanke

JyväsRiihi ry

14.12.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

JyväsRiihen maaseutualueen asuinympäristön lähiliikunta –, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja parannetaan toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja harrastuspaikkojen varustetasoa parannetaan uusilla laite- ja kalustohankinnoilla. Virike-teemahankkeen avulla voidaan parantaa liikuntapaikkoja ja virkistysalueita, rakentaa pienimuotoisia uusia liikunta- ja virkistyspaikkoja tai hankkia yhteistä harrastuskäyttöä edistäviä välineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät –strategian painopisteiden Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä Yhteisöllisyys ja yhteistyö tavoitteita. Hanke toteuttaa strategian läpileikkaavien teemojen Aktiiviset nuoret ja Lähitaloudesta voimaa mukaisia tavoitteita. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat. Yksittäinen henkilö tai yritys ei voi hakea tukea. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

155702

Aloituspäivämäärä

14.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt