Projekt
- 155702

Virike-teemahanke

JyväsRiihi ry

15.12.2020 - 31.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

JyväsRiihen maaseutualueen asuinympäristön lähiliikunta –, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja parannetaan toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi ja harrastuspaikkojen varustetasoa parannetaan uusilla laite- ja kalustohankinnoilla. Virike-teemahankkeen avulla voidaan parantaa liikuntapaikkoja ja virkistysalueita, rakentaa pienimuotoisia uusia liikunta- ja virkistyspaikkoja tai hankkia yhteistä harrastuskäyttöä edistäviä välineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät –strategian painopisteiden Ympäristö ja asuinviihtyvyys sekä Yhteisöllisyys ja yhteistyö tavoitteita. Hanke toteuttaa strategian läpileikkaavien teemojen Aktiiviset nuoret ja Lähitaloudesta voimaa mukaisia tavoitteita. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat. Yksittäinen henkilö tai yritys ei voi hakea tukea. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

155702

Startdatum

15.12.2020

Slutdatum

31.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner