Hanke
Investering - 39256

”Viritetyt vempaimet” – kone- ja laitehankinnat yhdistystoimijoille – teemahanke

Vaara-Karjalan Leader ry

28.02.2017 - 25.03.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

"Viritetyt vempaimet"- kone- ja laitehankinnat yhdistystoimijoille - teemahanke on Vaara-Karjalan Leader ry:n 5 teemahanke ohjelmakaudella 2014-2020. Hankkeen tavoitteena on tarjota Leader-ryhmän toiminta-alueen kylien ja asutuskeskusten yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuus tehdä pieniä kone- ja laitehankintoja, jotka 1) tuovat ja synnyttävät yhdistyksen toimintaan uutta toimintaa 2) edistävät tiedonvälitystä ja digitaalisuutta 3) parantavat yleistä turvallisuutta 4) parantavat harrastusmahdollisuuksia tai 5) tuovat kylälle yleistä viihtyvyyttä ja mukavuutta (välillinen vaikutus). Hankkeen toteutusaika on 1.3.2017-31.5.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

39256

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Investering

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt