Projekt
Investering - 85993

Viritys-teemahanke

JyväsRiihi ry

09.12.2018 - 30.12.2019

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella lisätään mahdollisuutta virittää kylien asuinympäristön lähiliikunta -, luontomatkailu- tai virkistyspaikkoja toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja monipuolisemmiksi. Viritys -teemahankkeen avulla voidaan virittää olemassa olevia tai uusia liikuntapaikkoja tai virkistysalueita tai hankkia liikuntapaikkojen yhteistä käyttöä edistäviä harrastusvälineitä, kalustoa tai laitteita, joilla viritellään uutta toimintaa alueen toimijoiden laajempaan yhteiseen käyttöön. Hankkeella edistetään Yritteliäät kylät -strategian painopisteen Yhteisöllisyys ja yhteistyö sekä Aktiiviset nuoret & Lähitaloudesta voimaa -läpileikkaavien teemojen mukaisia tavoitteita. Tukea voivat hakea Jyväskylän maaseutualueella, Laukaassa, Muuramessa tai Uuraisilla toimivat yleishyödylliset ja rekisteröidyt yhdistykset, seurat tai säätiöt. Nuorten ryhmien tai rekisteröimättömien yhteisöjen hankkeiden puolesta hakijoina voivat toimia myös esimerkiksi seurakunnat tai kunnat. Yksittäinen henkilö tai yritys ei voi hakea tukea. Alahankkeet valitaan erillisellä haulla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

85993

Startdatum

09.12.2018

Slutdatum

30.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner