Hanke
Utvecklingsprojekt - 48446

Virkistys- ja luontomatkailureitistöjen kehittäminen Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon alueilla

Kaarinan kaupunki

01.08.2017 - 27.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Itäisten kuntien (Kaarina, Lieto, Paimio ja Sauvo) on valmisteltu yhteistä kaksiosaista hanketta virkistysreitistöjen kehittämiseksi. Hankkeen ensimmäinen vaihe on esiselvityshanke. Esiselvityshankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.8.2017 - 28.2.2018, on tavoitteena on luoda perusta itäisten kuntien alueen yhtenäiselle ja kuntarajat ylittävälle virkistysreitistölle, joka yhdistää Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon reitit ja joka palvelee niin paikallisia asukkaita kuin matkailijoita sekä parantaa alueen matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä. Ensimmäisessä vaiheessa, joka on kehittämishanke, mm. kootaan kartta-aineistoja, selvitetään reittien käytön edellyttämät luvat ja suunnitellaan reittikokonaisuuksia ja -selosteita. Hankkeessa tehtävää työtä jatketaan uudessa hankkeessa (2. vaihe), jossa reitit ja palveluopasteet merkitään maastoon, kunnostetaan palveluvarustuksia tai rakennetaan uusia, tuotetaan painetut ja sähköiset opaskartat. Hanketta hallinnoi Kaarinan kaupunki, ja osatoteuttajat ovat Liedon ja Sauvon kunnat ja Paimion kaupunki. Hanke kehittää osaltaan laajaa Rannikkoreittien aluetta, jolle luodaan tasokas ja monipuolinen patikka-, pyöräily- ja melontareitistö ja joka käsittää lounaisen rannikko- ja saaristoalueen Raaseporin-Hangon seudulta Turun seudulle ja koko Varsinais-Suomen alueelle. Näin hanke myös lisää yhteistyötä naapurialueiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös vauhdittaa sekä kuntien että Varsinais-Suomen alueen virkistysreittien suunnittelua ja toteutusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48446

Aloituspäivämäärä

01.08.2017

Loppumispäivämäärä

27.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

miljö
rekreations- och hobbyverksamhet
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt