Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 201151

Virkistys- ja retkeilypalveluiden kehittäminen Sälgrundin majakka- ja luotsiaseman alueella

Kaskisten kaupunki Kaskö stad

14.04.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kaskisten ja lähialueiden asukkaiden virkistys- ja luontomatkailuun tarkoitetun kaupungin omistuksessa olevan Sälgrundin majakka- ja luotsiaseman alueen retkeilyolosuhteita. Erityisesti saaren koskematon luonto, meri ja linnusto koskettavat retkeilijöitä. Sälgrundin majakka- ja luotsiasema on toiminut luotsien asuinpaikkana vuoteen 1986. Kaavassa alue on kirjattu kaupungin virkistysalueeksi. Museovirasto on määritellyt kohteen valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Suunnitellut toimenpiteet kohentavat retkeilyä saaressa, edistävät saariston luontomatkailua sekä merellisen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja kulttuuriperinnön sekä alueen esittelyä retkeilijöille sekä luontomatkailijoille. Liitteenä tarkempi hankesuunnitelma.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201151

Aloituspäivämäärä

14.04.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.5 Fritid och investeringar i turism

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Investeringar som gäller fritid och turism

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt