Projekt
Utvecklingsprojekt - 200151

Virkistysalueiden huollon ja käytön koordinointi eteläisellä Saimaalla

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

01.05.2022 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Virkistysalueiden ja retkisatamien huollon tehtävät ovat olleet kasvussa viime vuosien aikana kävijämäärien nousun myötä. Eteläisen Saimaan alueella virkistys- ja retkeilypalveluja ylläpitävät seudulliset virkistysalueorganisaatiot pääosin kuntien rahoituksella. Retkikohteiden laadun, luonnonympäristön ja kävijöiden turvallisuuden ylläpitämiseksi huollon tasoa erilaisissa retkikohteissa ja eri tahojen toteuttamana on tarpeen yhtenäistää ja nostaa. Huollon toteutuminen vaikuttaa kävijöiden viihtyisyyteen ja rakenteiden kestävyyteen. Alueen toimijat haluavat yhdessä paremmin koordinoida virkistyskohteiden omistajien, huoltotahojen sekä eri toimijoiden yhteistyötä, selkeyttää työnjakoa ja viestintää eri käyttäjäryhmille sekä kerätä tietoa kävijöistä palvelujen kehittämistä varten. Tällä hankkeella edistetään retkisatamien ja virkistysalueiden ylläpidon järjestelmää toimijoiden ja asukkaiden hyödyksi. Toimenpiteillä kehitetään toimintamalleja ja parannetaan tiedonkulkua käyttäjien ja ylläpitäjien välillä sekä palvelujen tuottajien ja huolto-organisaatioiden kesken, jotta huoltotoimenpiteet ja rakenteiden kunnostus pystytään ajoittamaan tarkoituksenmukaisesti. Hankkeessa tehdään käyttäjätutkimus, jolla kartoitetaan kehittämistarpeita sekä tehdään suunnitelmia retkikohteiden palvelujen parantamiseksi. Hankkeessa luotavia käytäntöjä voi hyödyntää myös muualla Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Tärkeänä tavoitteena on ohjeistaa Saimaalla liikkuvat ja retkikohteiden palvelujen käyttäjät huolehtimaan omalta osaltaan puhtaan Saimaan ja upeiden retkikohteiden säilymisestä tuleville sukupolville. Hanke on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella Saimaalla toimivien retkeilypalveluita ylläpitävien tahojen yhteistyöhanke. Hanketta on valmisteltu Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön, Saimaan virkistysalueyhdistyksen, Saimaa Geopark ry:n ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteistyönä. Hanke kohdistuu Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

200151

Startdatum

01.05.2022

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner