Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 207683

Virkistystä ja kohtaamisia veden äärellä – Iloa Ilmolahdelle!

Ilmolahden kyläseura ry

01.09.2022 - 01.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmolahden kyläseura ry. hakee rahoitusta kohtaamisen, luonnossa virkistymisen, vesillä liikkumisen ja kalastuksen tasa-arvoisille mahdollisuuksille kylällä. Rakennamme 1) näköalatasanteen 190 m korkealle ja näkymältään pohjoiselle Keiteleelle avautuvalle Luuvuorelle sekä 2) esteetttömän venevalkama-uimarannan Majalahteen ja molempiin tarpeelliset opastukset sekä tiedotamme näistä. Eri ikäiset kyläläiset , heidän lähiverkostonsa ja vapaa-ajan asukkaat (etenkin lapset, nuoret, lapsiperheet ja kalastuksen harrastajat) hyötyvät uusista lähiluontokohteista. Investoinnit laajentavat Viitasaaren alueen pyöräily -, melonta- ja veneretkikohteita sekä mahdollistavat kesätapahtumia sekä matkailun ohjelmapalvelutoimintaa. Lisäksi tarkoitus on viestiä uusista mahdollisuuksista niin Viitasaaren kaupungin, kylän omien nykyisten ja uusienkin kanavien kautta myös nuoria kiinnostavasti. Kylällä on paljon aktiivisia kalastajia ja vesillä liikkujia. Mökkejä on myös Keiteleen saarissa hja niemissä eikä veneillä liikkujille ole nyt yleistä veneenlaskupaikkaa eikä laituria.Tämä rajoittaa myös rantatonttien kysyntää. Uimarantaa on kylälle puuhattu jo vuosikymmeniä mutta maanomistusolot eivät ole sitä mahdollistaneet. Luuvuori on kylän tunnettu retkeilypaikka , josta on upeat näköalat pohjoiselle Keitele-järvelle. Hankkeen investoinneilla luodaan kyläläisten pitkään odottamia ja toivomia virkistyspaikkoja lähiluontoon. Yhteistyökumppanina on Urheiluseura Naseva ry sekä Ilmolahden osakaskunta. Ilmolahden kyläläisten keski-ikä on Viitasaaren postinumeroalueiden alhaisin ja alle 18vuotiaita on asukkaista noin 20 prosenttia. Vapaa-ajan asukkaita on satakunta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

207683

Startdatum

01.09.2022

Slutdatum

01.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner